ISUZU QKR 210 THÙNG XE Q-BOX TẢI TRỌNG 2T3

610.000.000 

HỖ TRỢ GIẢM GIÁC SỐ

• Giảm 50% thuế trước đây

• Giảm 2% thuế GTGT

• Tặng xe bảo hiểm

• Tặng 100L dầu