XE TẢI ISUZU 5 TẤN THÙNG KÍN ĐỜI MỚI NHẤT 2024

815.000.000 

HỖ TRỢ GIẢM GIÁ

• Giảm 50% thuế trước đây

• Giảm 2% thuế GTGT

• Tặng xe bảo hiểm

• Tặng 100L dầu

• Giao xe tận nơi

Read more

XE TẢI FRR 650 THÙNG MUI BẠT 6.5 TẤN

905.000.000 

HỖ TRỢ GIẢM GIÁ

• Giảm 50% thuế trước đây

• Giảm 2% thuế GTGT

• Tặng xe bảo hiểm

• Tặng 100L dầu

• Giao xe tận nơi

Read more

XE TẢI ISUZU FRR 650 TẢI TRỌNG 6.4 TẤN

905.000.000 

HỖ TRỢ GIẢM GIÁ

• Giảm 50% thuế trước đây

• Giảm 2% thuế GTGT

• Tặng xe bảo hiểm

• Tặng 100L dầu

• Giao xe tận nơi

Read more

XE TẢI ISUZU QKR 270 THÙNG KÍN COMPOSITE 2T8

610.000.000 

HỖ TRỢ GIẢM GIÁ

• Giảm 50% thuế trước đây

• Giảm 2% thuế GTGT

• Tặng xe bảo hiểm

• Tặng 100L dầu

• Giao xe tận nơi

Read more

ISUZU QKR 210 THÙNG XE Q-BOX TẢI TRỌNG 2T3

610.000.000 

HỖ TRỢ GIẢM GIÁC SỐ

• Giảm 50% thuế trước đây

• Giảm 2% thuế GTGT

• Tặng xe bảo hiểm

• Tặng 100L dầu

Read more

XE TẢI ISUZU QKR210 THÙNG MUI BẠT 2T5

570.000.000 

HỖ TRỢ GIẢM GIÁ SỐC

• Giảm 50% thuế trước đây

• Giảm 2% thuế GTGT

• Tặng xe bảo hiểm

• Tặng 100L dầu

• Giao xe tận nơi

Read more

XE TẢI ISUZU 2T9

550.000.000 

HỖ TRỢ GIẢM GIÁ

• Giảm 50% thuế trước đây

• Giảm 2% thuế GTGT

• Tặng xe bảo hiểm

• Tặng 100L dầu

• Giao xe tận nơi

Read more

Xe Tải Isuzu 1.9 Tấn Thùng kín Giá Rẻ

550.000.000 

HỖ TRỢ GIẢM GIÁ CỰC SỐC

• Giảm 50% thuế trước bạ

• Giảm 2% thuế VAT

• Tặng Bảo Hiểm thân xe

• Tặng 100L dầu

Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.